Tilläggstjänster

Tilläggstjänster


Elme Hemvård erbjuder även en del tilläggstjänster utöver de biståndsbeslutade insatserna där brukaren kan önska mer hjälp.
Dessa är exempelvis:

  • Hushållsnära tjänster (all form av städ, tvätt, inköp osv.)
  • Trädgårdstjänster (gräsklippning, snöskottning osv.)
  • Husdjurstjänster (rasta, mata osv.)
  • Social samvaro (promenader, sällskap, spel osv.)
  • Tilläggstjänsterna kostar 180 kronor i timmen inklusive moms och efter RUT-avdraget.