Tjänster

Hemtjänst


Vi är en privat utförare av kontinuerliga omvårdnads-och serviceinsatser som Växjö Kommuns biståndshandläggare beslutar om. Kostnaden för biståndsbeslutade insatser betalas till kommunen enligt den kommunala taxan.
Om du bor i Växjö Kommun kan du ansöka om hemtjänst via biståndshandläggare i kommunen genom att boka ett möte eller fylla i en blankett som skickas till kommunen. Via Kundval – Lagen om valfrihet kan du välja fritt om du vill ha privat eller kommunal hemtjänst.

Hemsjukvård


Elme Hemvård kan bistå med hemsjukvårdsinsatser i form av exempelvis:

  • provtagning
  • omläggning av sår
  • medicinhantering
  • katetervård
  • kontakt med läkare, osv…