Hemtjänst Växjö

En hemvård du kommer att vara nöjd med!

Hemtjänst

Vi är en privat utförare av kontinuerliga omvårdnads-och serviceinsatser som Växjö Kommuns biståndshandläggare beslutar om. Kostnaden för biståndsbeslutade insatser betalas till kommunen enligt den kommunala taxan.

Om du bor i Växjö Kommun kan du ansöka om hemtjänst via biståndshandläggare i kommunen genom att boka ett möte eller fylla i en blankett som skickas till kommunen. Via Kundval – Lagen om valfrihet kan du välja fritt om du vill ha privat eller kommunal hemtjänst..

Elme Hemvård har en vision om att öka förutsättningarna för brukaren att klara sig i sin hemmiljö.

- Mediha Alilovski

Hemsjukvård

Elme Hemvård kan bistå med hemsjukvårdsinsatser i form av exempelvis: