ELME HEMVÅRD
En hemvård du kommer att vara nöjd med!

Elme Hemvård syftar till att erbjuda en personcentrerad vård och omsorg där vi bemöter individen utifrån dennes enskilda behov och önskemål.

Hur kan vi hjälpa er?

Kontakta oss så tar vi fram ett upplägg för er! 

Elme Hemvård har en vision om att öka förutsättningarna för brukaren att klara sig i sin hemmiljö.

- Mediha Alilovski

Brukarundersökning