TILLÄGGSTJÄNSTER

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER VÄXJÖ

TILLÄGGSTJÄNSTER

Elme Hemvård erbjuder även en del tilläggstjänster utöver de biståndsbeslutade insatserna där brukaren kan önska mer hjälp.
Dessa är exempelvis:

Elme Hemvård har en vision om att förenkla vardagen för människor

- Mediha Alilovski

Hemtjänst

Vi är en privat utförare av kontinuerliga omvårdnads-och serviceinsatser som Växjö Kommuns biståndshandläggare beslutar om. Kostnaden för biståndsbeslutade insatser betalas till kommunen enligt den kommunala taxan.

Om du bor i Växjö Kommun kan du ansöka om hemtjänst via biståndshandläggare i kommunen genom att boka ett möte eller fylla i en blankett som skickas till kommunen. Via Kundval – Lagen om valfrihet kan du välja fritt om du vill ha privat eller kommunal hemtjänst.