Om företaget

Här kan du läsa mer om oss!

Om Företaget

Elme Hemvård har en vision om att öka förutsättningarna för brukaren att klara sig i sin hemmiljö. Genom individanpassat hemtjänst och övriga serviceinsatser kan denna vision uppfyllas. Företagets arbete centreras kring följande:

Verksamhetsansvarig för Elme Hemvård är legitimerad sjuksköterska med många års erfarenhet inom både hemtjänst och hemsjukvård, är även specialistutbildad inom vård av äldre. Elme hemvård vill kontinuerligt utveckla verksamheten och bidra med god vård och omsorg genom nya kunskaper och erfarenheter.

För att uppnå alla individers lika värde och möjlighet till hjälp är det viktigt att inkludera individer med olika etniska bakgrunder. Detta når vi genom att sträva efter att anställa flerspråkig personal för att på så vis utveckla god kommunikation och trygga relationer med våra brukare. För oss är det viktigt att brukaren känner sig trygg och bekväm i mötet med våra kompetenta medarbetare

Verksamheten har tillstånd från IVO (inspektionen för vård och omsorg) för att bedriva hemtjänst och hemsjukvård.
 

Våra medarbetare talar flera olika språk.

Alla medarbetare visar utdrag från polisens belastningsregister och skriver under sekretessavtal.

Personal har utbildning och erfarenhet inom omvårdnad och består bland annat av undersköterska och sjuksköterska. Vi har även utbildning i vårdhygien enligt rutin för Kronobergs län. Arbetskläder används i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Medarbetare i företaget arbetar aktivt i Nationella kvalitetsregister vilka är Senior alert och Palliativa registret.

Vårt kvalitetsarbete har utgångspunkt i Hälso-och sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen.

Genom tydliga rutiner och checklistor säkerställs kvalitetsarbete samt skapas struktur för verksamhetsledning och kontinuerlig förbättring. Företaget är försäkrat för sak och person och har kollektivavtal med Vårdföretagarna.