Välkommen till Elme hemvård AB

Elme Hemvård syftar till att erbjuda en personcentrerad vård och omsorg där vi bemöter individen utifrån dennes enskilda behov och önskemål.

För oss är det viktigt att brukaren känner sig trygg och bekväm i mötet med våra kompetenta medarbetare.

Vår verksamhet är enligt Växjö Kommun berättigad till att utföra biståndsbedömda hemtjänstinsatser vilket ger våra brukare ökad möjlighet till en fungerande vardag och god livskvalitet.

Elme hemvård AB är ett nystartat företag under hösten 2017. Vi erbjuder hemtjänst inklusive serviceinsatser, hemsjukvård samt tilläggstjänster.

Klicka dig vidare för att läsa mer om våra tjänster.

Företaget är försäkrat för sak och person och har kollektivavtal med Vårdföretagarna.

Tjänster

Hemtjänst


Vi är en privat utförare av kontinuerliga omvårdnads-och serviceinsatser som Växjö Kommuns biståndshandläggare beslutar om. Kostnaden för biståndsbeslutade insatser betalas till kommunen enligt den kommunala taxan.
Om du bor i Växjö Kommun kan du ansöka om hemtjänst via biståndshandläggare i kommunen genom att boka ett möte eller fylla i en blankett som skickas till kommunen. Via Kundval – Lagen om valfrihet kan du välja fritt om du vill ha privat eller kommunal hemtjänst.

Hemsjukvård


Elme Hemvård kan bistå med hemsjukvårdsinsatser i form av exempelvis:

 • provtagning
 • omläggning av sår
 • medicinhantering
 • katetervård
 • kontakt med läkare, osv…

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster


Elme Hemvård erbjuder även en del tilläggstjänster utöver de biståndsbeslutade insatserna där brukaren kan önska mer hjälp.
Dessa är exempelvis:

 • Hushållsnära tjänster (all form av städ, tvätt, inköp osv.)
 • Trädgårdstjänster (gräsklippning, snöskottning osv.)
 • Husdjurstjänster (rasta, mata osv.)
 • Social samvaro (promenader, sällskap, spel osv.)
 • Tilläggstjänsterna kostar 180 kronor i timmen inklusive moms och efter RUT-avdraget.

Om oss

Elme Hemvård har en vision om att öka förutsättningarna för brukaren att klara sig i sin hemmiljö. Genom individanpassat hemtjänst och övriga serviceinsatser kan denna vision uppfyllas. Företagets arbete centreras kring följande:

 • alla individers lika möjlighet till hjälp i hemmet
 • allas lika värde
 • personalkontinuitet i möte med brukaren

Verksamhetsansvarig för Elme Hemvård är legitimerad sjuksköterska med många års erfarenhet inom både hemtjänst och hemsjukvård, är även specialistutbildad inom vård av äldre. Elme hemvård vill kontinuerligt utveckla verksamheten och bidra med god vård och omsorg genom nya kunskaper och erfarenheter.

För att uppnå alla individers lika värde och möjlighet till hjälp är det viktigt att inkludera individer med olika etniska bakgrunder. Detta når vi genom att sträva efter att anställa flerspråkig personal för att på så vis utveckla god kommunikation och trygga relationer med våra brukare.

Våra medarbetare talar flera språk: svenska, bosniska, kroatiska, serbiska, makedonska, slovenska, arabiska och turkiska.

Alla medarbetare visar utdrag från polisens belastningsregister och skriver under sekretessavtal.

Personal har utbildning och erfarenhet inom omvårdnad och består bland annat av undersköterska och sjuksköterska. Vi har även utbildning i vårdhygien enligt rutin för Kronobergs län. Arbetskläder används i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Medarbetare i företaget arbetar aktivt i Nationella kvalitetsregister vilka är Senior alert och Palliativa registret.

Vårt kvalitetsarbete har utgångspunkt i Hälso-och sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen.

Genom tydliga rutiner och checklistor säkerställs kvalitetsarbete samt skapas struktur för verksamhetsledning och kontinuerlig förbättring.

På följande länk finns information om brukarundersökning som görs årligen.

Klicka här!

Mer information om företaget finns på här!